Career Opportunities with ETC

A great place to work.

Careers
Share with friends or Subscribe!

Please select an area of interest, city, state, country or region and click Search to view our current openings.

We look forward to hearing from you!


Field Service Engineer

Department: PENKO
Region: Europe

We’re seeking a Field Service Engineer to join our team in our Ede location.  The Field Service Engineer will provide customer and technical support, trouble shoot technical problems and provide training to customers on new installations. 

If you enjoy traveling extensively, have good technical knowledge, likes working independently and preferably have previous experience with process weighing system procedures, they may be a good fit for you!

PENKO is a great place to work – big company benefits, small company feel – and we actively pursue our company mission to have fun and make money. If you’re looking for a challenge and an opportunity to showcase your talents, we’d love to hear from you.

Representative Responsibilities:
• Provides technical support and other general customer support
• Troubleshoots problems that arise at the customer site
• Assists with installations
• Trains customer on new installations
• Completes follow-up documentation
• Updates customer contact information
• Uses SAP to track what customer has received
• Updates customer information in PeopleSoft
• Provides off hours technical support via mobile phone
• New Installations
• Engineer and Design weighing systems and racks
• Tests weighing systems and racks prior to shipment to customer
• Commissions new installation of engineered systems
• Writes programs for new installations
• Provides training for customers
• Provides written instructions for customers
• Oversees the installation process to its completion
• Repairs existing installations
• Troubleshoots problems with customers over the phone and through e-mail
• Travels to job sites for repair work
• Occasionally works on problems that have occurred with outside installers
• Talks with customers about potential options and solutions if a product is not able to be fixed
• Provides documentation (work orders) for administration
• Makes documentation and files this for when something has to be fixed; this serves as future documentation of how to resolve the problem if it arises in the future
• Sends out new software to customers
• Attends trade shows
• Sets up equipment
• Provides information for customers before the trade shows
• Ensures customer satisfaction with a project
• Ensures that order has been received
• Ensures that the customer receives what they want and need
• Makes sure that the system works appropriately
• Makes sure that the project stays on schedule
• Prepares documentation for project and for the customer
• Provides training to the field service technicians, sales department, external technicians and customers on the proper use of products
• Certified to perform government checks on weighers
• Provides input to R&D for modifications and new products
• Works on custom projects for customers
• Prepares and runs various reports
• Updates customer information in database system when necessary
• Other reasonable duties as assigned
• Cares for the company car and mass pieces

Minimum Qualifications:
• Bachelor’s degree in Electronics, or equivalent experience in a related discipline
• Previous experience with process weighing system procedures preferred
• Certification to perform government checks on weighing equipment
• Customer service experience
• Experience with electricity
• Demonstrated ability to work independently and perform multiple tasks without general supervision.
• Excellent communication and interpersonal skills
• Excellent organizational and problem-solving skills
• Excellent customer service skills
• Knowledge of weighing and/or lighting systems
• Flexible and independent
• Computer skills: MS Word, Excel, Point-of-Contact (POC) software, Outlook, Correll Draw, PeopleSoft, SAP, product-specific software
• Ability to use hand tools, power tools, and electronic test tools
• Ability to travel extensively when required
• Ability to speak English, Dutch and German
• Must possess a valid driver’s license
• Knowledge of products
• Ability to work weekend and evening hours as required
• Ability to work within a construction site
• Ability to lift up to 23 kilos

Representatieve verantwoordelijkheden:
• Technische en overige algemene klantondersteuning leveren
• Problemen op locatie van de klant oplossen
• Assisteren bij installaties
• De klant trainen bij nieuwe installaties
• Follow-updocumentatie opstellen
• Klantcontactgegevens bijwerken
• SAP gebruiken om bij te houden wat de klant heeft ontvangen
• Klantgegevens in PeopleSoft bijwerken
• Buiten kantooruren telefonische technische ondersteuning bieden
• Nieuwe installaties
• Weegsystemen en -rekken ontwikkelen en ontwerpen
• Weegsystemen en -rekken testen vσσr de levering aan de klant
• De nieuwe installatie van ontwikkelde systemen uitbesteden
• Programma's voor nieuwe installaties schrijven
• Training voor klanten verzorgen
• Schriftelijke instructies voor klanten opstellen
• Toezicht houden op het gehele installatieproces
• Bestaande installaties repareren
• Problemen samen met klanten via de telefoon en e-mail oplossen
• Reparaties op locatie uitvoeren
• Bij gelegenheid aan problemen werken die zijn opgetreden bij externe installateurs
• Met klanten mogelijke opties en oplossingen bespreken, als een product niet kan worden gerepareerd
• Documentatie (werkopdrachten) aan de administratie aanleveren
• Documentatie opstellen en archiveren voor als iets moet worden gerepareerd; dit dient als naslagwerk voor het oplossen van het probleem als het in de toekomst optreedt
• Nieuwe software naar klanten verzenden
• Beurzen bijwonen
• Apparatuur opstellen
• Informatie over beurzen aan klanten verstrekken
• Klanttevredenheid waarborgen bij projecten
• Waarborgen dat bestellingen ontvangen zijn
• Waarborgen dat klanten ontvangen wat ze willen en nodig hebben
• Waarborgen dat het systeem naar behoren werkt
• Waarborgen dat het project op schema blijft
• Documentatie opstellen voor het project en de klant
• Training verzorgen voor technici in de field service, de verkoopafdeling, externe technici en klanten over het juiste gebruik van producten
• Gecertificeerd voor het uitvoeren van staatscontroles op weegtoestellen
• Input leveren aan R&D over aanpassingen en nieuwe producten
• Werken aan maatprojecten voor klanten
• Diverse rapporten opstellen en uitvoeren
• Klantgegevens in het databasesysteem bijwerken indien nodig
• Andere redelijke taken die worden toegewezen
• Zorgdragen voor de bedrijfsauto en onderdelen

Minimum kwalificaties:
• Bachelordiploma elektronica of gelijkwaardige ervaring in een aanverwante discipline
• Voorgaande ervaring met procedures voor procesweegsystemen strekt tot aanbeveling
• Certificering voor het uitvoeren van staatscontroles op weegtoestellen
• Ervaring met klantenservice
• Ervaring met elektriciteit
• Aantoonbaar vermogen om onafhankelijk te werken en meerdere taken te verrichten zonder algemeen toezicht.
• Uitstekende communicatie- en interpersoonlijke vaardigheden
• Uitstekende organisatorische en probleemoplossingsvaardigheden
• Uitstekende klantenservicevaardigheden
• Kennis van weeg- en/of verlichtingssystemen
• Flexibel en onafhankelijk
• Computervaardigheden: MS Word, Excel, Point-of-Contact-software, Outlook, CorelDRAW, PeopleSoft, SAP, productspecifieke software
• Handgereedschappen, elektrische gereedschappen en elektronische testapparaten kunnen gebruiken
• Indien nodig veel kunnen reizen
• Nederlands, Engels en Duits kunnen spreken
• In het bezit van een geldig rijbewijs
• Kennis van producten
• Indien nodig 's avonds en in het weekend kunnen werken
• Op een bouwplaats kunnen werken
• Tot 23 kilo kunnen tillen

APPLICATION INSTRUCTIONS
Please email your resume in .doc, .docx, .pdf, .txt, .rtf, .html, or .ascii format to the address below. If you wish to enclose a cover letter, please include it in the body of your email message.

Applicant Tracking System Powered by ClearCompany HRM Applicant Tracking System